Trening oddechowy

Trening oddechu dedykowany jest, przede wszystkim, osobom prowadzącym siedzący tryb życia i podlegającym działaniu długotrwałego lub często powtarzającego się stresu. U osób tych stwierdzamy bardzo wzmożone napięcie mięśni oddechowych i przepony oraz napięcie i przykurcze w obrębie mięśni brzucha i powięzi w jamie brzusznej i klatce piersiowej. Efektem tych zaburzeń jest spłycony lub zbyt głęboki oddech, prowadzący do hiperwentylacji , przyspieszonej akcji serca, problemów gastrycznych, bólu głowy i wielu innych zaburzeń funkcjonalnych.

oddechowy

Trening oddechu jest więc doskonałym sposobem na rozluźnienie napiętych struktur mięśniowo-powięziowych, zoptymalizowanie akcji oddechowej i rytmu serca oraz sposobem na uzyskanie głębokiej relaksacji zarówno dla ciała jak i dla umysłu. Trening oddechu bywa często poprzedzony serią zabiegów terapii manualnej.

Przed przystąpieniem do treningu dokonuję pomiaru tętna, saturacji czyli poziomu nasycenia krwi tlenem oraz ciśnienia krwi. Są to parametry, które będziemy monitorować w trakcie całej serii treningów, porównywać wyniki i określać efektywność treningów. Po dokonaniu pomiarów przechodzimy do ćwiczeń aktywujących mięśnie oddechowe:

  • przeponę,
  • mięśnie oddechowe klatki piersiowej,
  • głębokie mięśnie brzucha

Uczę pacjenta świadomego zarządzania oddechem.

Przed przystąpieniem do treningów wykonuję pacjentowi TEST TWOT , który jest doskonałym narzędziem do oceny wysycenia organizmu tlenem. Jest prosty i bezpieczny, nie wymaga użycia żadnych narzędzi i może być wykonany o dowolnej porze dnia.

TRENING ODDYCHANIA jest to seria sekwencji odpowiednio dobranych ćwiczeń oddechowych w zależności od celu jaki chcemy uzyskać a metod treningowych jest wiele.

oddechowy2

Trening możemy prowadzić by:

  • Uregulować akcję oddechową, udrożnić drogi oddechowe i zoptymalizować zaopatrzenie komórek organizmu w tlen,
  • Wpływać na normalizację napięć mięśniowych oraz regulację pobudzeń we współczulnym układzie nerwowym,
  • Uzyskać efekt głębokiej relaksacji ciała i umysłu ( co jest ważne dla osób odczuwających lęk, z nerwicą i depresją ),
  • Wpływać na lepszą zdolność organizmu do uwalniania tlenu z hemoglobiny do komórek co sprzyja detoksykacji organizmu, poprawie przemian metabolicznych oraz regulacji funkcjonowania wszystkich narządów i układów ciała,
  • Wpływać na poprawę wydolności podczas wykonywania wysiłku fizycznego i podnosić efektywność treningu,
  • Podnosić efektywność treningu sportowego poprzez trening symulujący trening na wysokościach.

Istnieje wiele metod i technik treningowych. W treningu indywidualnym są one dobierane dla każdego ćwiczącego w zależności od celu jaki chcemy uzyskać. Treningi grupowe prowadzimy w celu relaksacji naszego ciała i zrównoważenia ciała, umysłu i emocji.