Konsultacje online

Możliwe jest odbycie konsultacji on-line bez konieczności przychodzenia do gabinetu.

Tego typu konsultacje odbywają się po skontaktowaniu się ze mną drogą telefoniczną nr tel. 607078137 lub drogą mailową : bpecarz@gmail.com i ustaleniu tematu i rodzaju konsultacji ( konsultacja fizjoterapeutyczna, coaching zdrowia, doradztwo) oraz po ustaleniu ceny, sposobu płatności oraz terminu konsultacji a także kanału komunikacji ( Skype, WhatsApp lub inne).

konsultacje

Zapraszam