Edukacja zdrowia

Współpracuję z redakcjami czasopism o tematyce prozdrowotnej, chętnie biorę udział w programach, warsztatach i pogadankach o zdrowiu.

edukacja