Coaching zdrowia

Statystyki pokazują, że jedna na pięć osób umiera dziś z powodu chorób związanych ze stylem życia. Coaching zdrowia ( health coaching) jest nową dziedziną szybko zyskującą na popularności wśród pacjentów. Coaching zdrowia to praca nad psychiką – myślami i emocjami, które są źródłem różnego rodzaju dolegliwości i schorzeń. Z uwagi na fakt, ze to emocje i przekonania często wpływają na zdrowie i jakość życia , coaching koncentruje się na przyczynie problemów ze zdrowiem . Pomaga przywrócić równowagę między ciałem i umysłem. Wyjaśniając jak działa psychika we współpracy z ciałem daje wiedzę jak na co dzień poprawiać jakość życia , jak zapobiegać chorobom i jak skutecznie je leczyć. Najlepsze efekty osiąga się działając jednocześnie na ciało, umysł i emocje.

coaching

Coaching zdrowia wypełnia lukę jaka istnieje w systemie opieki zdrowotnej lecz wymaga świadomości, że typowe , medyczne podejście jest często niewystarczające, że lekarze często nie maja czasu aby w sposób holistyczny pomagać pacjentom, skupiają się zwykle na konkretnym problemie. Dlatego też coaching zdrowia ma pozytywny wpływ na długoterminową poprawę stanu zdrowia , a także na poprawę stanu wysokiego ryzyka.

Coaching zdrowia ma szerokie zastosowanie w edukowaniu pacjentów, promocji zdrowego stylu życia ale służy również wspieraniu procesu wychodzenia z chorób przewlekłych i osiąganiu zamierzonych celów. Zdrowie jest tu bowiem rozumiane jako dynamiczny proces a nie tylko stan braku choroby.

Certyfikowani trenerzy zdrowia są specjalistami opieki zdrowotnej, którzy przechodzą dodatkowe przeszkolenie w zakresie nauki o zachowaniach zdrowotnych. Trenerzy zdrowia dodają techniki coachingowe do swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie opieki zdrowotnej. Założeniem coachingu jest, że to pacjent jest niejako ,, dyrektorem zmian”, umieszczony jest w centrum uwagi , trener zdrowia zaś jest partnerem w procesie dokonywania zmiany w zachowaniu pacjenta. Proces ten obejmuje wspieranie pacjenta ( klienta) w ustalaniu celów, odkrywaniu wartości i mocnych stron, uzyskiwaniu dostępu do wewnętrznej motywacji do rozwoju nowych zdrowych zachowań i postaw. Trener nie mówi ludziom co mają robić, gdyż zwykle ludzie nie lubią by im mówiono jak maja postępować ( nawet wówczas gdy płacą za pomoc ). W coachingu to ludzie sami wymyślają i wdrażają własne pomysły. Badania wykazały, że osoby są bardziej skłonne do wdrażania nowych zachowań i pozostawania przy nich długoterminowo , gdy czują się autonomiczne, kompetentne i zaangażowane w proces dokonywania zmian. Trener zdrowia, umożliwiając klientowi określenie własnych celów, wartości, priorytetów i sposobów działania, wspiera jego autonomię.

Trenerzy zdrowia współpracują z klientami w celu rozwiązania określonych problemów zdrowotnych, które uniemożliwiają im osiągnięcie optymalnego samopoczucia . Problemy te mogą być związane ze stresem, odżywianiem, stylem życia lub też z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, insulinooporność, nadciśnienie, ból i wiele innych. Rolą trenera jest zapewnienie edukacji i wsparcia aby każdy pacjent mógł wprowadzać niewielkie zmiany w swoim stylu życia, a które w efekcie końcowym prowadzą do wielkich przemian.

SESJA COACHINGOWA

Na sesji trener pomoże Ci osiągnąć Twoje cele w zakresie optymalnego samopoczucia. A oto niektóre obszary, w których coaching może Ci pomóc:

  • Zarządzanie zdrowiem ( przywracanie i utrzymanie zdrowia),
  • Zarządzanie stresem,
  • Uwolnienie tłumionych emocji i odzyskanie wewnętrznej równowagi,
  • Przeanalizowanie swoich nawyków i stylu życia,
  • Odzyskanie kontroli nad myślami i emocjami,
  • Zarządzanie chorobą,
  • Zdrowe odżywianie,
  • Utrata masy ciała,
  • Zmiana postrzegania siebie , odzyskanie dobrych relacji z własnym ciałem i dobrych relacji z innymi ludźmi,
  • I wiele więcej.

coaching2

PRZEBIEG SESJI

Na sesji stosuję holistyczne podejście do zdrowia i dobrego samopoczucia, zwracając uwagę na wszystkie aspekty życia danej osoby w celu poprawy jej ogólnego stanu zdrowia. Pomaga to mi wspólnie z klientem stworzyć spersonalizowany plan zdrowotny z konkretnymi celami do osiągnięcia.

Jako coach zdrowia dostosowuję całe moje wsparcie do indywidualnych potrzeb klienta. Na sesji pracujesz we własnym tempie , co pozwala Ci zrealizować wszystkie Twoje cele zdrowotne. Coaching odbywa się w formie regularnych spotkań – sesji, na których klient wybiera, na czym chciałby się skoncentrować a ja poprzez zadawanie otwartych, skłaniających do przemyśleń pytań pomagam klientowi w głębszym zrozumieniu sytuacji w jakiej się znajduje oraz w precyzyjnym określeniu celów, do których dąży i sposobów ich realizacji. Różnorodne moje doświadczenie zawodowe w pracy z szeroką gamą pacjentów z problemami zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mi skutecznie Cię trenować.

Forma pracy.

Wszystkie sesje są indywidualne. Każda sesja trwa do 60 minut.

Czas trwania procesu coachingowego – 6-12 spotkań w odstępach 1 lub 2 tygodniowych. Przed rozpoczęciem procesu coachingowego konieczne jest ustalenie zasad indywidualnie dla każdego klienta i zawarcie tzw. kontraktu określającego warunki współpracy.

W niektórych sytuacjach sesje mogą odbywać się również online przez Skype lub inny komunikator.

Jeśli chcesz zarezerwować indywidualną sesję coachingu zdrowia wyślij e-mail na adres: bpecarz@gmail.com

Dzięki swojej wiedzy, znajomości skutecznych narzędzi i umiejętności ich zastosowania wierzę, że klient jest z natury pełen pomysłów, i że korzystając z własnych zasobów, siły, umiejętności i koncentracji jest w stanie osiągnąć określone cele: zdrowie i radość życia.